Napsal jsem program na prolížení, filtrování a procházení dumpnutých mailů.
+ Nějaké statistiky a dvě visualizace
- potřebuje javu 6

- jde zadávat víc nicků nebo idček – oddělovat středníkem bez mezery
- v xml souboru chybí informace o kódování – implicitně předpokládám ISO-8859-2, jiné se dá dát jako argument na příkazovou řádku
- v open dialogu lze označit víc souborů a maily by se měly načíst ze všech
- občas to prostě trvá, tak počkej (hlavně načítání - (mazání nevalidních xml znaků)) a první vytvoření V2 statistik (počítají se "common words")
- tlačítko source ukazuje zdroják mailu podle mailID (to číslo v závorce za datem)

ad statistiky:
1.napřed je potřeba APPLY
2.nějaké hodně staré maily na kyberii obsahují nesmyslná data, tyto maily se ignorují

ad V1:x-ová osa je čas (pixel=den)
y-ová osa je hodina dne (nahoře 0 dole 24)
jeden kruh je jedna zpráva, poloměr je počet slov
barvy rozlišují lidi

ad V2

ladil jsem to podle svých mailů, tak je možné, že to bude dávat nesmyslné výsledky


HLAVNĚ JE TO BETAVERZE, POUŽÍVAT NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

DOWNLOAD